Thursday, December 19, 2019

Những góc phố Hà nội-góc nhìn trong tôi


Hà Nội Và TôiNơi tôi sinh Hà Nội.
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
Đêm lặng nghe trong gió
Tiếng sông Hồng thở than.

Những ngày tôi lang thang,
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại.
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi !
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
Những kỷ niệm một thời nông nổi,
Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.

Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi!
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi.
Thời gian có bao giờ phôi phai.
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi,
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối.
Bước chân tôi qua bao nẻo đường.
Vẫn mong một ngày trở về quê hương.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ.


https://www.youtube.com/watch?v=ilqGn5ZqURY

Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252867%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252868%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252871%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252872%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252873%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252862%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252863%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252864%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252866%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252870%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252858%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252859%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252860%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252857%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252861%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252865%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252869%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252849%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252850%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252851%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252852%2529

Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252853%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252854%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252855%2529
Ng%25C3%25A3%2Bt%25C6%25B0%2Bs%25E1%25BB%259F%2B%252856%2529No comments:

Post a Comment

Halo Tết 2021