Monday, July 6, 2020

Đi tàu điện ở Tokyo

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Y49VfddU-L4[/embed]
Đi cùng khi tôi đi xe lửa của Tokyo từ chuyến tàu đầu tiên đến chuyến tàu cuối cùng!

Nếu bạn muốn hỗ trợ các phim tài liệu nhỏ của chúng tôi, chúng tôi có tài khoản Patreon https://www.patreon.com/lifewhereimfrom. Nếu bạn không thể, đừng lo lắng, bạn có thể hỗ trợ bằng cách thích, bình luận, chia sẻ, dịch hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức!
(Cách) Đi xe Shinkansen từ Tokyo đến Kyoto
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bkDGHrR11ZU[/embed]

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="7241067409">

No comments:

Post a Comment

Halo Tết 2021